BRAND MANUÁL 1.0

Úvod

Tato publikace není klasickým brand manuálem. Nenajdete zde množství jednoznačných pravidel, definic nebo detailní okótované rozkresy. Představa, že nějaký „návod na použití“ umožní sekat plakáty jako na běžícím páse, je až příliš zjednodušená. Grafický design, marketing nebo tonalita nejsou klobouk kouzelníka Pokustóna. A snaha o zmechanizování tvůrčího procesu vede buď k nechuti vizuální pravidla vůbec používat nebo k podprůměrným výsledkům.

Zde uváděná pravidla jsou proto záměrně otevřená a stojí spíš na obecných principech a na řadě praktických doporučení a méně na definicích a zákazech. Soubor striktních pravidel je nahrazen principem kontinuity – organickým navazováním na již hotovou práci.

Manuál si klade dva cíle. Prvním je vysvětlit vizuální styl brandu Telegraphu jako celku, jeho ideje i jeho jednotlivé části (logo, písmo, barva, tonalita atd.).

Druhým cílem je poskytnout praktické rady pro každodenní práci s vizálním stylem nebo pro zadávání práce externě: pořizování fotografií, správa účtů sociálních sítí, k tvorbě tištěných i elektronických výstupů, pro práci s merchem atd. Snaží se postihnout i to, co zůstává v manuálech skryto mezi řádky. Proto přesahuje do celé řady souvisejících oblastí, aby byl praktickou příručkou co nejširšího užití.

(Zde je dobré poznamenat, že vizuální principy nebo tone of voice nemohou obsáhnout všechny principy komunikace celého brandu. Skladba věcí, které si člověk může koupit v eshopu Telegraphu nebo kvalita prostředí v hubu mohou být stejně důležité. Pokud se například první kontakt člověka s Telegraphem odehraje přes eshop. To však přesahuje rámec tohoto manuálu.)

Poznámky k tvorbě grafických aplikací

Manuál nedefinuje ochrannou zónu, minimální velikost loga a další základní parametry. Nicméně je předpokládá. Grafik Telegraphu by měl mít dostatečné zkušenosti na to, aby o základních principech nemusel být poučován. Manuál se spoléhá na

  • rozvíjení zavedené praxe
  • příklady již hotových aplikací (celkový dojem, umístění a velikost jednotlivých prvků, barevnost atd.)

Pokud si nejste jistí, jak má co vypadat, podívejte se na již hotovou práci. Plakáty, členskou kartu Hubu, diáře, trička, samolepky, orientační systém v budově, katalogy, letáky. ROZVÍJEJTE JIŽ VYMYŠLENÉ.

Manuál neobsahuje okótované rozkresy jednotlivých aplikací. Jeho rozsah by zbytečně narostl. Doporučuje se poskytnout grafikovi kromě tohoto manuálu i konkrétní příklady aplikací v pdf. Takto (např. vložením pdf na pozadí grafického programu) je možné snadno rekonstruovat danou aplikaci.

Rejstřík

Angličtina Arial Balení zásilek Barvy CMYK Barvy web Články Datum Doplňkové písmo Dvoubarevné logo Emotikony Facebook Fólie, barevnost Fotografie, použití Fotografie, pravidla Fotografie, produktová Gify Hashtagy Helvetica Hlavní barva Hlavní písmo Hlavní účel aplikace Instagram Interpunkce Jednotky a míry Journal Kancelář, pravidla Kancelář, řádkování Kancelář, šablony Krát znaménko Kruhy Logo, základní prvky Logo, principy tvorby Merch, rozlišení Modrá Motion grafika Náhradní písmo Obdélník se zaoblenými okraji Odstavce Odstavec mezery Orientace, velikosti písma v budově Replica Replica mono Profile image Pravopis Pomlčka a rozdělovník Principy vizuální identity podle publika Psaní názvu Psaní článků Sociál, příklady Sociál, tone of voice Umístění loga Verzálky, minusky, kapitálky Video, titulky a brand Vynechaná písmena Vyznačování v textech, kurzíva, bold Web, dlaždice Web, velikosti písma