PROJEKT TELEGRAPH

Telegraph je multifunkční platforma propojující kulturu, práci a odpočinek. Jejím jádrem je otevřenost, základní vlastností pak všestrannost. Nabízí různorodé využití, dbajíc přitom na kvalitu.

Budova bývalé továrny na výrobu telegrafů si zachovala genius loci, jehož esencí je funkčnost: Nejen díky důmyslnému architektonickému řešení přestavby domu z roku 1908, ale především vzhledem k podstatě své činnosti. Telegraph sbližuje více i méně vzdálené, tak jako to po staletí činil stejnojmenný vynález. Na jednom místě se setkávají představitelé i milovníci umění, podnikatelé, freelanceři a zaměstnanecké kolektivy. Ti všichni činí z Telegraphu pulzující orgán komunity, distribuující i čerpající inspiraci.

Telegraph je ze své podstaty nástroj; jeho smyslem je být patřičně používán. Zařízení, jež inspirovalo název platformy, léta umožňovalo lidem vyjádřit se, sdílet, předávat; stejně jako dostávat, čerpat, udržovat. Přáním Telegraphu je plnit stejné funkce a oživovat tak procesy, nezbytné pro zdraví společnosti. To se ukázalo být cílem natolik komplexním, že se původní záměr provozovat galerii povážlivě rozšířil.

Primární úlohou Telegraphu byly od počátku zprostředkovávání a podpora umění formou výstav a rezidenčních pobytů. Jelikož umění je výlučným atributem lidské kultury, je mu věnováno přízemí budovy: Na očích je tedy jako první — i proto, že bývá v pořadí priorit odkládáno na místo poslední. To zpravidla vyplývá z každodenní nutnosti obživy; lidé tráví většinu svého času prací. Proto vykrystalizoval další záměr: Vytvořit vhodné prostředí k práci, aby byla co možná největším potěšením. Záhy se do konceptu včlenila kavárna, neboť činnost vyžaduje energii a uměním se člověk nenají. K nezbytnosti odpočinku se přidružila potřeba kulturního rozptýlení a touha po poznání. Vznikl tak multifunkční sál, jehož primární funkce není striktně určena. Slouží jako kino, lze v něm organizovat přednášky, workshopy a konference, pořádat kulturní akce či provozovat volnočasové i pracovní aktivity. Je otevřen inspiraci a aktuální poptávce, stejně jako pronajímatelný loft ve střešní nástavbě budovy. Jde o plně vybavený, komfortní loft, který vyhovuje potřebě bezpečného místa. Privátnost, exkluzivní zařízení a přilehlou zahradní terasu nabízí k soukromým či firemním akcím, obchodním jednáním, kurzům všeho druhu nebo ubytování.

Výsledkem je ambiciózní projekt, prostupující běžnými oborovými hranicemi. Jeho multižánrová struktura vychází z pevného jádra, jímž je služba. Telegraph má daleký dosah, ale bez uživatelů je jeho signál planý. Je to právě komunita, která dává projektu smysl a zároveň je díky jeho činnosti stmelována. Komunita bez hranic, jejíž póly tvoří osobitou synergii.