Vy máte múzu. My máme prostory.
Chcete to spojit?

Telegraph Studio přijímá všechny výtvarné formy. Rezidence trvá 4—12 týdnů. Centrálou umělce je ateliér a byt přímo v Telegraphu. Součástí je také doprovodný program v podobě otevřeného ateliéru nebo vernisáže.

AKTUÁLNÍ UMĚLEC NA REZIDENCI: David Pešat

David Pešat (*1980) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v Malířském studiu 1 u prof. Jiřího Sopka. Při studiu absolvoval také stáže ve Španělsku a Finsku. Jeho malířská práce navazuje na modernistické pojetí obrazu v proměně jeho skladebnosti a formálního výrazu. Autor na toto východisko reaguje po svém, přehodnocuje ho, destruuje a přetváří. Citlivě vnímá rámec zkušenosti, kterou prošlo moderní umění, aby vytvořilo předpoklady pro svobodné tvůrčí zacházení se samotnou vizualitou. Právě vizualitu vnímá Pešat jako „surovinu“, materiál určený k transformaci a zpracování.