David Krňanský

1 12 2022

David Krňanský (*1987) studoval v ateliéru Jiřího Kovandy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a následně v ateliéru Jiřího Černického a Marka Meduny na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Během studia založil se spolužáky Juliem Reichlem, Martinem Lukáčem a Štěpánem Markem uměleckou skupinu Black Hole Generation, která se kriticky vyjadřovala k nedokonalostem současného uměleckého prostředí. Od ukončení studia se Krňanský věnuje převážně malbě a dlouhodobě ohledává téma krize. Krňanský vystavoval v České republice i v zahraničí, a to například v galerii Jelení, SPZ, Futura, Hunt Kastner, Berlinskej model, Galerii města Plzně, Domě umění Brno. Práce Krňanského byla prezentována opakovaně na uměleckých veletrzích v zahraničí a je zastoupena v soukromích sbírkách v České Republice.