„Nejtalentovanější, nejosobitější a nejvlivnější malíři, kteří dnes v Británii působí.” – Výstava New Positions in British Painting otištěna v katalogu.

20 11 2023 | Autor: Barbora Langová / Telegraph Gallery
Caroline Walker, Birthday Party

 Aktuální výstava v Telegraph Gallery s názvem New Positions in British Painting se pomalu blíží ke konci. Naposledy si ji budete moci prohlédnout 23. 11., kdy od šesti hodin proběhne zároveň závěrečná komentovaná prohlídka s kurátorem Janem Kudrnou.

S výstavou se však nemusíte loučit úplně, neboť nejnovější publikací, kterou si můžete zakoupit na recepci Telegraphu nebo na našem e-shopu, je právě stejnojmenný katalog, reflektující díla pěti umělců – Toma Anholta, Jessie Makinson, Justina Mortimera, Davida Briana Smitha a Caroline Walker – jakožto představitelů současného směřování britské malby. 

David Brian Smith, Meritopia - Night Walk

Fotografie pro tento katalog (stejně jako pro některé z katalogů předchozích) pořídil Matěj Doležel. Na stránkách publikace můžete vidět nejprve všechna díla v jejich portrétním, frontálním zachycení, následují však také fotografie autentického uspořádání děl v prostoru výstavního sálu Telegraphu, na nichž lze pozorovat, jak spolu obrazy jednotlivých umělců koexistují, korespondují a komunikují.

Katalog New Positions in British Painting

O textovou stránku katalogu se postarala samotná kurátorka výstavy Jane Neal. Ta nejprve v úvodních řádcích otvírá zajímavost tématu umění v dané lokalitě. Konkrétní místo a podmínky vždy utvářely jedinečnou, neopakovatelnou a nenapodobitelnou atmosféru uměleckých děl, jakož i do značné míry podněcovaly výběr témat, generovaly nutnost dotknout se palčivých sociálních otázek a byly často východiskem pro životní či technický postoj umělce. Jane Neal se dále dotýká charakteristických prvků v tvorbě jednotlivých pěti malířů. Zmiňuje tak zobrazování magických a exotických míst v díle Toma Anholta, lyrickou a senzuální “temně erotickou” tvorbu Jessie Makinson, apokalyptické vize obohaceny vnitřní filosofií Justina Mortimera, který se často dostává až na hranice abstraktní beztvarosti. U Davida Briana Smitha je to zase záliba v propojení malby s textilní tvorbou – autor jako by svá díla spíše vyšíval, než maloval. Niterná, ženská témata pak zastupuje Caroline Walker ve svých realistických – fotografiemi inspirovaných – rozměrných plátnech, na nichž nechává nahlédnout do ženských životů v jejich těžkosti i kráse.

Další články