Edukační programy a komentované prohlídky v Telegraph Gallery

19 2 2024

Telegraph Gallery nabízí od června 2021 edukační a komentované prohlídky pro studenty základních až vysokých škol, zaměřené na jednotlivé výstavy. Od 14. prosince probíhá nová výstava nazvaná Napojení, jejíž ústředním tématem se stala automatická kresba a tvorba Karla Malicha. Prezentuje však celkově patnáct umělců, které spojuje téma instalace – zvýšená citlivost. V rámci výstavy nabízíme jak komentované prohlídky, tak edukační programy.

Pro žáky do 12 let nabízíme edukační programy, prostřednictvím nichž mohou rozvíjet svou vlastní tvořivost a další dovednosti, jakými jsou interpretace vystaveného exponátu, čtení vizuálního jazyka, komunikace v kolektivu i interakce s uměleckými díly. Pro studenty od 12 do 15 let pak komentované prohlídky výstav doplněné pracovním listem a pro střední školy a vysoké školy komentované prohlídky doprovázené aktivní diskusí o daném tématu. Tyto aktivity si kladou za cíl zprostředkovat studentům informace srozumitelnější formou odpovídající konkrétní věkové kategorii a prohloubit tak jejich emocionální vnímání samotného uměleckého díla. Velký úspěch sklidila například výstava s názvem Space of Perception od Pavla Korbičky. Žáci se seznámili s tvorbou autora a pojmy jako jsou instalace, site specific nebo light art. Poté strávili příjemný čas v našem Kině, kde shlédli japonský animovaný film Můj soused Totoro. Po individuální domluvě je tak možné spojit návštěvu s projekcí či komentovanou prohlídkou celé budovy Telegraphu, která je vhodná hlavně pro studenty architektury a designu.

 

edukace

 

Dále se v Telegraphu v pravidelných intervalech střídají čeští i zahraniční umělci na tzv. rezidenčních pobytech, aby se mohli aktivně věnovat své tvorbě. Jako jedna z mála institucí v České republice tak nabízíme školám možnost prohlídek ateliéru v rámci tzv. „Open studia”, při kterém je možné nahlédnout přímo do procesu vzniku uměleckého díla. Studenti tak například navštívili ateliér během pobytu malíře Filipa Kůrky. Během listopadu a prosince zde pobývala umělkyně Alžběta Krňanská. Kdy jindy se vám poštěstí setkat se osobně s autory, prohlédnout si jejich nejaktuálnější tvorbu a diskutovat o ní? 

Výstavu Brave World navštívily například střední školy z Opavy a Valašského Meziříčí. Na výstavu Zbyňka Sedleckého: Insenace zavítaly školy z Olomouce a Prostějova. V dubnu také probíhala krátkodobá výstava Krištofa Kintery. Od 25. května školy navštěvovaly výstavu Michala Škody s názvem Topografie samoty, kde se zamysleli nad přenesením architektury na plátno. Od srpna bylo možné navštívit výstavu New Positions in British Painting, na které znovu spolupracovala britská kurátorka Jane Neal. Žáci tak mohli mít bezprostřední kontakt se současnou figurativní britskou malbou. Tom Anholt, Jessie Makinson, Justin Mortimer, David Brian Smith a Caroline Walker patří bezesporu mezi nejtalentovanější, nejosobitější a nejvlivnější malíře, kteří dnes v Británii působí. 

V případě zájmu nás kontaktujte na email a domluvíme se na konkrétní podobě programu, který bude vhodný pro danou skupinu studentů. Budeme se těšit na vaši návštěvu.

 

 

Edukační a komentované prohlídky:

email: hana.kozakova@telegraph.cz 

tel.: 724 854 774

 

Kino projekce:

email: michael.bukovansky@telegraph.cz 

tel.: 776 750 308

 

Vstup: 50kč žák, učitelský doprovod zdarma